Esnaflık Belgesi İşlemleri

Esnaflık ve Sanatkarlık Mesleklerini Ayırma Komisyonunca belirlenen ustalık becerisi gerektirmeyen mesleklerde; 3308 sayılı kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan;

1- Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde çalışanlardan, Konfederasyonca belirlenecek süreler içinde başvuruda bulunanlara doğrudan,

2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleğe girenlere, mesleği ile ilgili işlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirmeleri ve odalarca düzenlenecek sınavlarda başarılı olmaları halinde sınavlı olarak, Esnaflık Belgesi verilir.

sex shop