Kalfalık Belgesi İşlemleri

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 5362 sayılı Kanun kapsamında bir işyeri sahibi olan ya da bu işyerinde çalışanlardan; aşağıdaki şartları taşıyanlara TESK Kalfalık Belgesi verilir.

1) En az ilköğretim mezunu olan

2) 16 yaşını doldurmuş

3) Mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendiren,

kişilere odaca düzenlenecek kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde TESK Kalfalık Belgesi verilir.

sex shop