BAĞ-KUR Sigorta Yardımları

AYLIK BAĞLAMA BİLGİLERİ

1.Yaşlılık (Emeklilik)Aylığı :

Tam Aylık:

Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir;

23.05.2002 Tarihli ve 4759 Sayılı Kanuna göre
1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Tabii Sigortalıların
Yaşlılık Aylığı taleplerinde Uygulanacak Geçiş Süreci
 
Kadın ise 20, Erkek ise 25 tam yıl prim ödeme süresinin
dolmasına kalan süre (1.6.2002 tarihi itibariyle)
Emeklilik Yaşı
Kadın Erkek Kadın Erkek
2 tam yıl veya daha az 2 tam yıl veya daha az 40 44
3 tam yıl veya daha az 3 yıl 6 ay veya daha az 41 45
3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl
veya daha az
3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl
veya daha az
42 46
4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl
veya daha az
5 yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan
veya daha az
43 47
5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl
veya daha az
6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl
veya daha az
44 48
6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl
veya daha az
8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay
veya daha az
45 49
7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl
veya daha az
9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl
veya daha az
46 50
8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl
veya daha az
11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay
veya daha az
47 51
9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl
veya daha az
12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl
veya daha az
48 52
10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl
veya daha az
14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay
veya daha az
49 53
11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl
veya daha az
15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl
veya daha az
50 54
12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl
veya daha az
17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay
veya daha az
51 55
13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl
veya daha az
18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl
veya daha az
52 56
14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl
veya daha az
20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay
veya daha az
53 57
15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl
veya daha az
21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl
veya daha az
54 58
16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl   55  


Kısmi Aylık :

Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara da KISMİ YAŞLILIK AYLIĞI bağlanır.

KADINLAR İÇİN

KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE
(01.10.1999 tarihi itibariyle)
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ
2-4 Yıl arasında olanlar 51 15 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar 52 15 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar 53 15 Yıl
8-10 Yıl arasında olanlar 54 15 Yıl
10 Yıldan fazla olanlar 56 15 Yıl

ERKEKLER İÇİN

KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE (01.10.1999 tarihi itibariyle) ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ
2-4 Yıl arasında olanlar 56 15 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar 56 15 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar 57 15 Yıl
8-10 Yıl arasında olanlar 57 15 Yıl
10 Yıldan fazla olanlar 58 15 Yıl

2- Malullük Aylığı:

1479 sayılı Kanuna göre çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalı malul sayılır.

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tespit sigortalı , bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımlarından yaralanamaz.

Malullük aylığından faydalanmak için; en az 5 tam yıl sigorta primi ödenmiş olmalıdır. Sigortalının çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiğinin tespitine dair Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Üniversiteler ve Kamu İktisadi Teşekküllerine ait hastanelerin Sağlık Kurullarından alınan verilen Sağlık Kurulu raporu ve prim borcu bulunmamalıdır.

Malullük aylığı,sigortalının sigortalılık süresi içinde prim ödediği gelir basamaklarının bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak ,aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosu üzerinden hesaplanacak ağırlıklı ortalamasının %65’idir.Başka birinin bakımına sürekli olarak muhtaç malul sigortalıya %75 oranında malullük aylığı bağlanır.

3- Ölüm Aylığı:

Sigortalının ölüm tarihinde en az 5 tam yıl sigorta primi ödenmiş olmalıdır. Sigortalının malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı istekte bulunup, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölmesi, Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalının ölmesi, En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan, yaşlılık toptan ödemesi talebinde bulunandan toptan ödeme yapılmadan sigortalının ölmesi, gerekmektedir.

Sigortalının ölümde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığı hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından başlar.Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık, sigortalının hak kazandığı son aylık döneminin sona erdiği tarihten başlar.

Kimler Ölüm Aylığından Faydalanır: Sigortalının, eşi, 18 yaşını (orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını) doldurmamış veya 18 yaşını doldurduktan sonra yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda bulunan malül çocukları ile geçimini sağlayacak başka bir geliri bulunmayan kız çocukları,

-Geçimi ölen sigortalı tarafından karşılanan anne ve babası da ölüm aylığından faydalanabilmektedir.

Ancak anne ve babanın ölüm aylığından faydalanabilmesi için, ölen sigortalının ölüm aylığından faydalanan eş ve çocuk sayısının 3 kişiden az olması gerekir.

Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir.Evlenme son bulunca yeniden aylık bağlanmaya başlanır.Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe aylıklardan fazlası ödenir.

sex shop