BAĞ-KUR Hakkında Bilgi

Bağ-Kur esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamak üzere 1479 sayılı kanunla kurulmuş bir sosyal güvenlik kuruluşudur. 2 Eylül 1971’de 1479 Sayılı Kanunla sosyal güvenlik hükümlerini uygulamak üzere, “Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu” kurulmuş, tüm yurtta 01.10.1972 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmıştır.Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumudur.Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olup, mali ve idari bakımdan özerktir.Kurumu Yüksek Denetleme Kurulu denetler.

1479 sayılı Kanun, gerek sigortalılardan ve meslek kuruluşlarından gelen talepler, gerekse diğer sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarıyla norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla birçok defalar tadil edilmiştir.

17.10.1983 tarihinde kabul edilen 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri de Bağ-Kur tarafından uygulanmaktadır. Böylece, ülkemizde sosyal güvenliğin son halkasını oluşturan çiftçilerimiz de Bağ-Kur kanalıyla sosyal güvenlik olanağına kavuşmuşlardır.

sex shop