ISO 9002

KALİTE HEDEFLERİ

1. ISO 9001 Kalite Güvence Sistemini, ISO 9001:2008 versiyonuna uyumlu     hale getirdikten sonra, kalite çalışmalarımızı sürdürmek. ( Doğru,etkin ve      hızlı hizmet vermek için )

1.1  Hazırlanan prosedür, talimat ve diğer dokümanların uygulamalarını yaygınlaştırmak.

1.2 Standardın gereklerinin eksiksiz uygulanabilmesi ve sistemin gelişebilmesi için; personelde müşteri odaklı olarak kalite bilincinin oluşturulması çalışmalarını sürdürmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

1.3  Birlik hizmet binasını teknolojisini (bütün bilgisayarlar network ve kamera sistemlerini) güncelleyerek günümüzün şartlarına uyumlu hale getirmek.

1.4 Bağlı odalarımıza yılda bir kez memnuniyet anketleri yaparak onların beklentilerini almak.

1.5 Anketlerden elde edilecek oda istekleri doğrultusunda hizmet özelliklerini iyileştirmek.

2. Birlik personeli ile Birliğe bağlı oda yönetici ve genel sekreterlerine yılda iki defa farklı zamanlarda hizmet içi eğitim ve esnafonline eğitimi vermek / verdirmek.

2.1    2010 yılı eğitim programında yer alan eğitimleri düzenli olarak verebilmek için gerekli organizasyonları yapmak ve eğitimleri gerçekleştirmek.

2.2    Birlik Afet Yönetim merkezi kurulması personele yangın ve Deprem  Eğitiminin  verilmesi ile  sivil savunma bilincinin oluşturulması.

3. Birlik Disiplin Kurulunun aylık istatistiki raporlarının sonuçlarını 2010 yılı için değerlendirerek rapor ve grafiğini yayınlamak. ( Etkin ve doğru hizmet vermek için )

4.   Birliğimize bağlı odalarımızca yapılan kayıt ve kapanış işlemlerinin sonucunda oluşan rakamsal verilerin 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren toplam üye kayıt ve terk sayılarını gösterir bilgileri istemek ve sonuçları değerlendirip yayınlamak. ( Etkin ve doğru hizmet vermek için )

5.   Esnaf ve Sanatkarların kayıtlı bulundukları odaların sorunlarını ve bu sorunlarını değerlendirerek rapor ve istatistik grafiğini yayınlamak Etkin ve doğru hizmet vermek için Gerekli ARGE Çalışmasını yapmak.

6.   Birlik  yöneticilerinin  ve  personelinin  moral  değerlerinin  ve motivasyonunun artırılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek.

7.   Kurulan Bilgi işlem merkezi ile odalarımıza ve esnafımıza daha kolay ulaşabilmek daha etkin hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek birliğimizin faaliyetlerini görsel dijital dokümantasyon’larla  üyelerimize ve odalarımıza sunmak.

Faik YILMAZ

Birlik Başkanı

sex shop